REKLAMA

Sejm NA ŻYWO: Zmiany w samorządach? Będzie centralizacja? (OGLĄDAJ)

Sejm NA ŻYWO: Zmiany w samorządach? Będzie centralizacja? (OGLĄDAJ)

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Porządek dzienny 51. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 marca 2022 r.(środa-czwartek).

Początek obrad 23 marca 2022 r. o godz. 10:00.

Oglądaj na tvPolska.pl – kliknij.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 1969 i 1994)
– sprawozdawca poseł Jacek Protas.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druki nr 2041 i 2061)
– sprawozdawca poseł Anna Paluch.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2011)
– uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2012)
– uzasadnia poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz poseł Anna Maria Żukowska.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk nr 2013)
– uzasadnia poseł Marek Ast.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (druk nr 2049)
– uzasadnia poseł Krzysztof Śmiszek.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2050)
– uzasadnia poseł Piotr Sak.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

___________________________________________________________
Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (druki nr 2022 i )
– sprawozdawca poseł Andrzej Gawron.

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (druki nr 2073 i )

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2085 i )

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2086 i )

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2087 i )

***

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego na temat działań prowadzonych przez odpowiednie służby wobec, mogących naruszać przepisy prawa, czynności podejmowanych przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Łukasza Mejzę w zakresie prowadzonej przez niego działalności w ramach spółki VINCI NEOCLINIC Sp. z o.o., która polegała na oferowaniu leczenia ciężko lub nieuleczalnie chorym metodą o niepotwierdzonej skuteczności

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Aktywów Państwowych na temat panującej obecnie sytuacji na rynku energetycznym, przede wszystkim w zakresie możliwości wystąpienia na obszarze Polski tzw. blackoutu w miesiącach zimowych

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat planowanej lub realizowanej strategii Rady Ministrów w związku z narastającą czwartą falą pandemii koronawirusa oraz w zakresie przeciwdziałania zakażeniom nowym wariantem COVID-19

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

23-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)