REKLAMA

O segregacji sanitarnej Polaków. SEJM NA ŻYWO! Gorąca debata!

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX kadencja.

Porządek dzienny 47. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 26 i 27 stycznia 2022 r.
(środa-czwartek).

Oglądaj na : tvPolska.pl

Początek obrad 26 stycznia 2022 r. o godz. 10:00

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1515 i 1845)
– sprawozdawca poseł Janusz Kowalski.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (druki nr 1893 i 1927)
– sprawozdawca poseł Wojciech Zubowski.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. (druki nr 1894 i 1928)
– sprawozdawca poseł Wojciech Zubowski.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu (druki nr 1702 i 1852)
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1913)
– uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk nr 1911)
– uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej (druki nr 779 i 890)
– wystąpienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz poseł Violetty Porowskiej.

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 1733 i 1806)
– wystąpienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz poseł Joanny Borowiak.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

————————————————–

Porządek dzienny może być uzupełniony o:
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1849 i )

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (druki nr 1912 i )

Powołanie członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 1921, 1922 i )

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (druki nr 1915, 1916 i )

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022 (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )

***
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej oraz Przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego na temat funkcjonowania Podkomisji

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów pana Jarosława Kaczyńskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości na temat utworzenia zorganizowanego systemu obsady stanowisk w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa (w tym w spółkach zależnych od spółek z udziałem Skarbu Państwa) opartego na kryteriach politycznych zależności od najważniejszych osób w Państwie z pominięciem faktycznych i rzeczywistych kompetencji osób zatrudnianych w w/w podmiotach w latach 2016-2021

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

26-01-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)